Seyfomonument i Botkyrka

I Sverige tog kampen för ett politiskt erkännande fart på riktigt år 2005 då riksdagen för första gången röstade i frågan. Tyvärr blev det ett nej då med motivering att Seyfo hade ägt rum innan det att folkmordskonventionen antogs 1948. Detta var naturligtvis inget annat än ordlek som gjorde det lättare för makthavarna att rösta nej i stället för att på ett ärligt sätt säga något i stil med

Continue Reading

Site Footer