Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Asurilere destek sözü verdi:

Nicolas Sarkozy

“Sizin arkanızdayım!” Fransa’daki Asur-Keldani Derneği’nin (AACF) 27 Şubat 2024 tarihinde düzenlediği son derece iyi organize edilmiş gala, 400’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında, Fransa Senatosu’nun Asur (Süryani, Keldani) soykırımını tanımasıyla alakalı bir karar aldığı biliniyor. Bu yıl, Paris’te bulunan InterContinental Paris le Grand otelinde yapılan galanın amacı, Asur Soykırımı konusunda farkındalık yaratmak ve Fransız Parlamentosu’nda bir tasarı sunarak bunun kabulünü sağlamaktı. Etkinlik, Asur-Keldani dernek başkanı Tony İde’nin misafirleri selamlama konuşmasıyla başladı. Etkinliğe dört yüzden fazla kişi katılım

Continue Reading


Nasturi Kaliamının 180’inci Yılında

Ahmet Kardam

BEDİRHAN BEY’İN TORUNU AHMET KARDAM’LA SÖYLEŞİ // Sabri Atman – Asurların ana vatanı Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki Mezopotamya’dır. Bu coğrafyadaki tarihleri binlerce yıl öncesine dayanır. Kilise tarihindeki bölünmeler nedeniyle birçok ayrı isimle anıldılar. Nasturiler de bunlardan biridir! M.S. 431’de toplanan Efes Konsili’nde, teolojik görüş ayrılıklarının hâkim olması nedeniyle bir kesim, Nastur’un İsa’nın doğası üzerine olan görüşlerinin reddedilmesi üzerine taraftarlarına yeni bir yol çizdiler. Bu düşünceleri kabul edenler Nasturiler olarak adlandırıldılar. Kısaca Nasturilik, aynı etnik kökenden gelen halk arasında Hristiyanlığın

Continue Reading

Garo Paylan vekilliği kendi bıraktı diyenlere!

(İzmir) Zeynep Tozduman —- Türkiye’li Ermeni Garo Paylan geçtiğimiz 2 dönem meclisin ve HDP’nin  en çalışkan, en direngen, ülkemizde ezilen ve soykırım yaşayan halkların dostu ,Suriye, Irak ve Artshak’da yaşatılan savaşın barış mücadelesinde en aktif rol alan barışsever, entellüktüel birikime sahip, Eğitimli, meclis aritmetiğine göre genç sayılan(50 yaşında), insan hakları ve demokrasi savunucusu çok  değerli  bir vekilimizdi.Yine TBBM’de geçtiğimiz dönem AKP ve MHP’nin en çok saldırdığı kişi olarak hafızalarımızda hala canlılığını korumakta olan bir vekil. Bir cesur yürek. Herkes bilsin

Continue Reading

Fransa’da tarih yazıldı!

French Senate

1915 SEYFO Soykırımı, Fransız Senatosu’nda kabul edildi! Paris (SEYFOCenter)– Bugün, 8 Şubat’ta, Fransız Senatosunda tarihi bir gün yaşandı. Tanınmış Fransız senatörleri Valérie Boyer ve Senatör Bruno Retailleau tarafından hazırlanan ‘’Asur / Keldani Soykırım Tasarısı’’ Fransız Senatosu’na sunulduktan sonra onaylandı. Bilindiği gibi 1914- 1918 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Ermeni Soykırımı ile birlikte yüzbinlerce Asuri de katledildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hristiyan Soykırımı üzerine kuruldu. Yapılan soykırım halen Türkiye Cumhuriyeti tarafından inkar edilmektedir. Bu inkar, açılan yaranın kapanmasının önündeki en büyük engeldir.

Continue Reading

Sırlar Nerede Saklı

Bu benim büyük büyükannem Seyran, 1915’ten önce Süryani Hristiyan’dı. Resmi kayıtlara göre 1904’te doğmuş. 7 kardeşlermiş: Seyran, İsa, Musa, Yusuf, İbrahim, Gulê ve Mence. Tûrabdîn’de orijinal adı Süryanice olan Kerkine köyünde yaşıyorlardı. Kerkine’de eskiden sadece Süryaniler yasarmış, Müslüman Kürtler sonradan gelip yerleşmişler. Seyran, 1915’teki Süryani-Ermeni soykırımı “Seyfo” sırasında 11 yaşındaydı. Kısmen ailemden duyduklarıma göre; Temmuz 1915’te babası Evdê, katliama gelen Osmanlı askerleri tarafından üzüm bağlarında vurulur. Bölgedeki aşiretlerin katliamcı ve talancı silahlı adamları, 7 yetimi öldürmek için geldiklerinde aynı köyden

Continue Reading

23 NİSAN 2022 YILINDA SÜRYANİLER

Zeynep TOZDUMAN – Tarihçilere göre yaklaşık 7 bin yıllık bir halk olan Süryaniler yaşadığımız toprakların en eski halkıdır. 2000 yıl önce Hıristiyanlığı ilk kabul eden halk olan Süryaniler, günümüzde ne yazık ki Türkiye geneli 15 bin civarı bir nüfusa sahiptir. Köklü medeniyetler oluşturmuş Asur imparatorluğu bir zamanlar Mezopotamya’dan Ortadoğu’ya kadar yayılmıştır. Asuri/Süryaniler, günümüze uzanan birçok medeniyetin ve kültürün kurucularıdır. Örneğin; Hammurabi kanunlarını inşa eden halk Asurîlerdir. İsa’nın ilk konuştuğu dilin Aramice olduğunu tarih ve din derslerinde yüzeyselce anlatılan bilgilerden hemen

Continue Reading

Meclisten 2022 Yılında Süryani Halkına da Bütçe İstiyoruz

TBMM de 2022 yılı plan ve Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu günlerde eşit yurttaşlık ilkesinden yola çıkarak Mecliste Süryani, Ermeni, Rum halkının kiliselerine, Eğitim kurumlarına, kültürüne bütçe çıkarılmadığı sürece bu bütçe sadece radikal İslami kucaklayan anti demokratik bir bütçe olacaktır. Yıllardır iktidarın payandası haline gelen Diyanet işleri başkanlığı; Eğitim, Sağlık v.b. gibi birçok bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahiptir. Türkiye geneli 70 bin kalan Süryani, Ermeni, Rum ve Yahudi nüfusunun ibadethanelerine tek bir ampul dışında bu güne değin Diyanet işleri Başkanlığından

Continue Reading

Site Footer