Historia skapades i Frankrike!

Folkmordet SEYFO 1915 erkändes av den franska senaten! Paris (SEYFOCenter)– Idag, den 8 februari, var en historisk dag i det franska senaten. “Assyriska/kaldéiska folkmordsförslaget”, utarbetat av de välkända franska senatorerna Valérie Boyer och senator Bruno Retailleau, godkändes efter att det presenterats för den franska senaten. Som det är känt, massakrerades mellan åren 1914-1918, under det osmanska riket, hundratusentals assyrier i samband med det armeniska folkmordet. Republiken Turkiet, som fortfarande förnekar folkmordet, grundades på det kristna folkmordet. Förnekandet av Turkiet är

Continue Reading

Intervju med Sabri Atman

Före detta ordföranden för Seyfo Center i Sverige Fehmi Barkarmo har intervjuat Sabri Atman där alla får en inblick i organisationens verksamhet sedan Corona pandemin och aktivitetsplanerna inför den närmaste tiden. FB: Först och främst kom du till Europa från Amerika efter en lång tid. Såvitt jag vet höll du nästan 30 möten och tal i olika europeiska länder under två månader. Innan du börjar dina intryck här, skulle du kort kunna sammanfatta Seyfo Centers arbete i USA? SA: Självklart.

Continue Reading

Delstaten Arizona i USA har erkänt det assyriska folkmordet

Delstaten Arizona i USA har erkänt det assyriska folkmordet Ja, vi gjorde det! Idag, den 3 mars 2020 antog delstaten Arizona i USA enhälligt den assyriska folkmordsmotionen. Motionen föreslogs utav ledamöterna i representanthuset Nancy Barto (R), Jennifer Jermaine (D) och Frank Carroll (R).  Från Seyfo Center har vi sedan flera månader samarbetat outtröttligt med dessa företrädare för representanthuset. Vi har bidragit med sakkunskap och framfört begäran om erkännandet. Nu ser vi resultatet av våra ansträngningar och vi tackar dem alla

Continue Reading

Vårt folk bör totalbojkotta valet 2018

När Stefan Löfven kom med uttalandet om att regeringen inte tänker erkänna folkmordet Seyfo var det många som ”reagerade” på olika sätt; en del genom att skriva en artikel och andra genom att kommentara innehållet i dessa artiklar. De flesta som skrev någonting följde i samma linje som var full av besvikelse och i viss mån även förargelse över socialdemokraternas detta mag starka svek. Sen var det en och annan som skrev mot kommentarer i vilka de argumenterade mot de

Continue Reading

Statsministern Stefan Löfven har inte rätt att strö salt på våra sår

Såret som vi fick till följd av folkmordet som vi utsattes för är långt ifrån läkning. Den turkiska republiken som grundades på arvet av folkmordet fortsätter med förnekelsepolitiken med allt som står i dess makt. Och just själva förnekelsen utgör det största hindret för läkning av såret. Utöver detta lever folkmordsmentaliteten alltjämt vidare i Turkiet. Således befinner sig Turkiet mycket avlägsen från en uppgörelse med sin historia. Svenska statsministerns hållning i frågan gör det tyvärr ännu smärtsammare för oss. Statsministern

Continue Reading

Mörkläggning om assyriernas femtio år i Sverige

Som författare har Svante Lundgern genom en rad böcker som han har skrivit, tjänat stort den assyriska saken när det gäller spriddning av information om folkgruppen. Han har bland annat gjort lysande arbeten för att beskriva seyfofrågan på ett lättbegripligt sätt. Till skillnad från när vi assyrier beskriver Seyfo behandlar Svante Lundgern folkmordet både före, under och efter händelseförloppet mer nyanserad utifrån perspektivet från en svensk forskare och författare. Således hyser han stor respekt hos flertalet svenska assyrier.  Med sin

Continue Reading

Site Footer