Efter Sverige kommer EU Parlamentet

Men en del turkiska extrem nationalistiska och fundamentalistiska grupper, som inte tar avstånd från folkmord, har både i Stockholm och på andra platser anordnat protestaktioner där de med nationalistiska uttalanden protesterar mot det tagna beslutet. Arrangörerna till dessa protester påminde om det som Sverige har gjort mot samerna, det som fransmän har gjort mot algerierna, det som amerikanerna har gjort mot indianerna o.s.v. Liksom i anslutning till varje beslut som erkänner folkmordet, har de genom dessa standardiserade uttalanden försökt dölja sin egen skam. De har ännu en gång försökt få allmänheten att glömma det faktum att folkmord är ett brott mot mänskligheten och att det inte kan döljas.

De har främst via internet, men också i den övriga median, uppmanat till bojkott av produkter från företag som Volvo, IKEA, SAAB och Eriksson. De har placerat de svenska riksdagsledamöterna, som endast har utnyttjat sina demokratiska rättigheter, på måltavlan och utpekat dem som ”terrorister, judar och armenier”. Premiärministern Erdogan har gått ett steg längre och hotat med massutvisning av de i Turkiet för sitt levebröd arbetande armenierna för att de saknar uppehållstillstånd. Den låga nivån av ordvalet som användes vid dessa uttalanden uppdagar tydligt vilken mentalitet Turkiet fortfarande styrs med.

Det historiska beslutet som har tagits i Sverige är ett första steg för assyrierna/syrianerna/ kaldéerna. I syfte att förverkliga det andra steget kommer Seyfo Center, Assyriska Demokratiska Organisationen och andra assyriska organisationer att tillsammans anordna en konferens i EU parlamentet den 28 april 2010. I denna konferens deltar både EU parlamentarikerna och talare från USA, Sverige och Turkiet.

Seyfo Center
Centrum för folkmordsforskning för assyrierna
 

Site Footer