Intervju med Dr. Hannibal Travis

Kan du berätta vem du är och vad du har för bakgrund?

Jag är ursprungligen från Illinois och son till en f.d assyrisk skollärare i Urmia.

Hur ser din akademiska bakgrund ut? Vad läste du till och vad arbetar du med idag?

Jag har tidigare både studerat filosofi och psykologi. Min juridiska utbildning har jag fått från Harvard Law School. Idag arbetar jag som docent inom juridik på Florida International University. I min forskning fokuserar jag mycket på mänskliga rättigheter och rätt till yttrandefrihet på Internet. Nyligen har jag också publicerat en bok med titeln ‘Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan’ (Carolina Academic Press, 2010). Det är vad jag vet den enda publikationen som lyfter fram det assyriska och det grekiska folkmordet i det Ottomanska riket ur ett juridiskt perspektiv. Framöver kommer mitt arbete bland annat om förnekandet av det assyriska folkmordet, nämligen om anledningarna till varför det assyriska folkmordet inte nämns i böcker som beskriver det armeniska folkmordet, att tas med i en bok av Rene Lemarchand för University of Pennsylvania Press. Jag sitter även med som en rådgivande styrelseledamot i Institute for Genocide Awareness and Applied Research. Många av mina artiklar har tidigare också publicerats i akademiska journaler som Notre Dame Law Review, American University Law Review, Hofstra Law Review, Miami Law Review och Tulane Law Review.

De senaste åren har du skrivit en hel del om Seyfo, det assyriska folkmordet i det Ottomanska riket. Varför är det så viktigt att belysa ett nästan 100 år gammalt folkmord idag? På vilket sätt påverkar det oss assyrier som lever idag?

Många internationella juridiska dokument, så som resolutioner, direktiv och rapporter, fastställer att straffrihet för massivt våld bidrar till åter-diskriminering och trakasserier av förtryckta folkgrupper. Jag och många andra har nått slutsatsen att våldsamheterna och övergreppen som uppstod och som har upprätthållits de senaste 200 åren i västra Asien är en kontinuerlig källa till människorättskränkning i området. Lösningen till detta problem måste innehålla åtgärder för att lösa de kvarvarande orättvisorna från tidigare folkmord i regionen. Detta gäller inte enbart för folkmord i sig, men även för censur, förnekandet av demokratiska rättigheter, förföljelser och tortyr.

Denna vecka kommer du att presentera ditt arbete på konferensen för Seyfo folkmordsforskning i Holland. Vad kommer du att föreläsa om där?

För Seyfokonferensen kommer jag att belysa varför vissa folkmordsforskare medvetet eller omedvetet väljer att exkludera assyrierna från den folkmordsbeskrivning under det Ottomanska rikets fall som generellt utfördes på rikets kristna befolkning. Vissa forskare hävdar att ”de inte känner till” det assyriska folkmordet alls. Detta trots att de vet om att armenierna utgjorde en källa för attacker på grund av sin kristna religiositet och ”icke-turkiskhet”, något de delar med exempelvis assyrierna. Jag kritiserar dessa forskare som väljer att ignorera den dokumentation som finns i tyska och andra arkiv som rör utplåningen av det assyriska folket i norra Persien och östra Anatolien.

Vad känner du till om Sverige? Är detta din första gång du besöker Sverige?

Sverige har varit ett föregångsland de senaste årtionden vad gäller just mänskliga rättigheter. Många individer och grupper runt om i världen har mycket att tacka för Sveriges ställning för just dessa frågor. Jag är tacksam över att få besöka landet för första gången och vill tacka Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige för denna möjlighet.

På fredagen den 17 juni kommer Hannibal Travis att hålla sin föreläsning i Assyriska Kulturföreningens lokaler i Västra Frölunda, Göteborg med preliminär tid kl 16.00. På lördagen den 18 juni kommer samma föreläsning att hållas i Norsborg med preliminär tid kl 18.00. Missa inte denna intressanta föreläsning! Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Av Intervju fritt översatt av Peter Butros, Mediautskottet

Källa: www.auf.nu

Site Footer