Assyrian Martyr’s Day in Turlock

By Ann-Margret “Maggie” Yonan Turlock, Ca. 8/7/2017 On Monday, August 7th, 2017 Assyrians of Stanislaus County with the help of the coordinator, Carmen Mourad held an Assyrian Genocide Remembrance Day at CSU Stanislaus in the Mainstage Theater to commemorate the Assyrian genocide from 1914-1918.  The evening started at 6 pm with a reception of Assyrian appetizers in the main lobby, including an art exhibit at the gallery featuring Nahrin Malki, Jelbert Karami, Fadi Khiyo, and Ninos Chammo. The president of the university,

Continue Reading

Assyrian Organizations Condemn Turkey’s Seizure of Assyrian Properties

Mor Gabriel

The Republic of Turkey has recently confiscated Assyrian properties in Tur Abdin. This attempt to confiscate Assyrian properties, including churches, monasteries, and cemeteries, is considered by Assyrians around the world as the last bullets of the Assyrian genocide of 1915. The Turkish state has seized among others below Syriac Orthodox Church and Monasteries in; Hapisnas : Mor Lazar MonasteryMarbobo : Mor Dodo Church Harabale (Arkah) : Mor Malke Monastery Harab-mishke : Mor Aho Church Badibe : Mor Yahkup Monastery Assyrian people are the indigenous people

Continue Reading

Zeynep Tozduman: Ne ölülerine, ne de dirilerine yer verilmeyen bir halk Süryaniler

Zeynep Tozduman

Türkiye kamuoyu Süryanileri; 2008 yılında Mardin/Midyat’ta bulunan Mor Gabriel manastırına ait arazilerin, komşu köyler ve hazine tarafından gasp ve işgal davalarıyla tanıdı. 1915 Seyfo ( Kılıç yarası)’dan günümüze büyük acılar yaşayan Süryanilerin, ne Ermeniler ne de Rumlar gibi bir ülkesi yok. Günümüze değin azalarak varlıklarını sürdürdükleri ata toprağında diğer azınlıklar gibi hakları da olmadı. Resmi ideolojiye göre işlerine geldi mi Avrupa’ya karşı çok dinli, çok dilli, çok kültürlü Mardin’den bahsettiklerinde vardılar, işlerine gelmediğinde yok sayıldılar. Yok, saydıkları Süryani halkının topraklarını

Continue Reading

Süryani soykırımı SEYFO devam ediyor

Mor Gabriel

MARDİN’DE SÜRYANİLERE AİT ÇOK SAYIDA  Süryani soykırımı SEYFO devam ediyor. Süryani kiliselerine, manastırlarına, mallarına el kondu ve Dinanet’te devredildi Süryaniler Mezopotamya’nın ve Ortadoğu’nun en kadim halklarından biridir. Süryanilerin tarihi kökleri Asurlara kadar uzanır. Bu yıl Süryani takviminin 6767. yılıdır. Türklerin tarih sahnesine çıkmasından çok önceleri Süryaniler vardı, büyük medeniyet yaratmışlardı. Süryanilerin anayurdu Turabdin’dir. Turabdin, Allah’ın kullarının dağları, toprakları anlamına gelir. Coğrafi olarak Turabdin; Mardin, Midyat, Nusaybin, Hazak, Hasankeyf, Gercüş, Savur ve Ömerli il ve ilçelerini içine alan uzunluğu 250, eni

Continue Reading

Mardin’de Süryanilere ait çok sayıda Kilise, Manastır, Mezarlık ve Arazi Diyanet’e Devredildi

Mor Gabriel

Süryanileri acıları bizim de acılarımızdır! Bu haksızlığa, Lozan Anlaşması 42/3 maddesinin açık ihlaline son verilmelidir! Hz. Muhammed Süryanilere ait manastırların ve kiliselerin mallarına zarar verilmemesi için otuz şahidin huzurunda Ahidname yazdırmış ve söz vermişti. Bu devir işleri Hz. Muhammed’in verdiği Yeminnameye de terstir! Dinen haramdır ve günahtır! Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi yapılan Süryani Cemaatine ait kilise ve manastırlar şunlardır: Mardin Midyat İlçesine bağlı Hapisnas (Mercimekli) Köyü: Mor Lo’ozur Manastırı Mardin Nusaybin ilçesine bağlı Marbobo (Günyurdu) Köyü: Mor Gogo Kilisesi Mardin

Continue Reading

Hazreti Muhammed’in Süryanilere verdiği / Ahidname

Kemal Yalcin

       Müslümanlığın ortaya çıkmasından sonra, Mezopotamya ve Turabdin’de Hıristiyan-Müslüman çatışması hep var oldu. Değişen bu çatışmanın biçimi ve şiddetiydi. Müslümanlar ele geçirdikleri ülkelerde kendi özel sistemlerini kurdular. Müslümanların egemenliği altına giren ülkelerdeki Hıristiyanlar ve Yahudiler, belli şartlarla Müslümanların koruması altına girerlerdi. Müslümanlar, Hıristiyanları ve Yahudileri “ehli kitap” olarak kabul ederek, belli şartlar altında saygıya değer görürlerdi.        Koruma altındaki Gayrimüslimleri anlatmak için kullanılan Arapça hukuksal terim “himaye” idi. Belli şartlar karşılığında koruma anlamına geliyordu. Himaye altındaki kişiler kendilerini

Continue Reading

Mardin’in son Mohikanları Süryaniler

Mor Gabriel

Yaşadığın ülkenin en eski halkı olacaksın, yaşatılan soykırımlardan sonra azınlık konumuna düşeceksin, o da yetmez – Uluslar arası antlaşmalarla koruma kapsamına alınan azınlıklardan biri olacaksın- ve azınlık haklarından yararlandırılmayan tek halk olacaksın. İşte bu ülkede Süryani halkının payına düşen ve değişmeyen elim kederidir tüm bu yaşatılanlar. Öyle bir halk düşünün ki bırakın bin yılları son yüzyılda kendi ata topraklarında, topraksızlaştırılıp yaşamın her alanında sürekli ikinci sınıf muamelesi görsün. Süryaniler başlarına gelen tüm bu gasp, talan, işgal ve zulümlere rağmen sevdalısı

Continue Reading

Site Footer