Minnesstund för Hrant Dink

För att hedra Hrant Dinks frispråkiga journalism med sitt jobb på tidningen Agos anordnar Svenska kommittén för mänskliga rättigheter I Turkiet (SKT) tillsammans med Svenska PEN, Svenska Journalistförbundet och Armeniska Riksförbundet minnesstund.

Deltar i samtalet gör olika kulturpersonligheter och UD med korta tal och ljusa minnen från Hrant Dinks verk.

 
Datum: den 20 januari 2010
Plats: ABF huset, plan 1
Sveavägen 41, Stockholm
Kl: 18.00–19.00 
                             
Alla är välkomna

Seyfo Center
 

Site Footer