Seyfo-monument beviljat i Sydney

Under flera år har AUA, Assyrian Universal Alliance arbetat intensivt för att få stöd för byggandet av ett Seyfo-monument. Redan år 2002 skrev AUA till dåvarande borgmästare i Fairfiled City en ansökan om att få Seyfo-folkmordet erkänt av kommunen samt att resa ett monument för att hedra minnet av offren.

Idag sammanträdde Fairfiled City:s kommunfullmäktige för att ta ställning och fatta beslut i monumentsfrågan. Trots starka protester från Turkiska organisationer och turkiska staten genom dess ambassad i Sydney har Fairfiled City:s kommunfullmäktige beviljad ansökan om att resa Seyfo-monumentet.

AUA meddelar att byggandet av detta minnesmärke kommer att inledas inom kort och beräknas vara klar i maj 2010. Den officiella avtäckningen väntas ske den 7 augusti, dagen man årligen hedrar minnet av assyrier som föll offer för Seyfo 1915 och Simele massakern 1933. AUA meddelar även att den 8 oktober 2009 har en separat ansökan lämnats in för att namnge parken kring monumentet till "Garden of Nineveh" efter den berömda huvudstaden i forntida Assyrien.

Tuma Palo
Seyfo Center

Site Footer