Stöd Assyriskt folkmordsmonument i Australien

Den totala kostnaden för uppförandet av monumentet uppgår till AU $ 70,000.00 varför arbetet är beroende av finansiellt stöd från Assyrier och Assyriska organisationer världen över. 

Förhoppningen är att alla Assyrier är med och bidrar för att på så sätt medverka till detta historiska monument. 

Alla som är med och bidrar kommer att få sina namn publicering på AUA:s hemsida, samt i en broschyr som kommer att delas ut på öppningsceremonin. Donationer över AU $ 1,000.00 kommer även att tilldelas ett särskilt certifikat som tecken på uppskattning, vilket även gäller de donationer som är anonyma. 

I syfte att underlätta donationer har ett speciellt online-bankkonto upprättats under namnet ”Genocide Monument”. Seyfo Center uppmanar alla som vill bidra att göra det genom att gå in på följande länk: http://www.aua.net

Seyfo Center

Site Footer