Turkiet hämnas för Seyfo erkännandet genom att straffa Mor Gabriel Klostret


Besökare utanför rättegångslokalen. I vimlet syns bl a Yilmaz Kerimo (s),
Kerstin Lundgren (c) och Mats Pertoft (mp), alla riksdagsledamöter.

Foto: Linda Asmar

Jag har de senaste åren deltagit i Mor Gabriel Klostrets rättegångar 7 gånger. Två av rättegångarna vann Mor Gabriel, en av dessa var hur gränserna skulle dras mellan de kurdiska byarna. Enligt uppgifter har nu en högre domstolsinstans i Turkiet upphävt en för klostret gynnande dom.

De turkiska makthavarna har upprepade gånger uttryckt att diskussioner utomlands om folkmordet Seyfo försämrar situationen för Mor Gabriel. Jag misstänker att Svenska Riksdagens erkännande av folkmordet i våras har bidragit till att Turkiet nu hämnas genom att ogiltigförklara en rättegång som har pågått i 2 år med närvaro av många utländska ambassader och EU.

Jag anser att utrikesminister Carl Bildt i flera år har varit alldeles för passiv om den Turkiska staten övergrepp i frågan minoriteternas rätt och skydd och rätt till egendom. Turkiets senaste agerande är ett klassiskt sätt att skrämma minoriteter att inte gå vidare i frågor mot staten.

Jag anser att ministern nu måste agera snabbt, skarpt och tydligt för att se till att Turkiets rättsväsende inte blir en bricka i den Turkiska statens förföljelse av minoriteter.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka initiativ avser ministern ta för att markera mot Turkiets rättsövergrepp i förföljelsen av de kristna assyrier/syrianerna i Midyat?

Yilmaz Kerimo (s)

Site Footer