Paneldebatt om Seyfo

Syftet är att göra en lägesutvärdering av vad som har hänt sedan riksdagsbeslutet men framför allt sätta fokus på vad som bör göras för att förhindra att frågan hamnar i glömska, speciellt med tanke på regeringens passiva hållning i frågan.

Under debatten kommer vi bl. a. att behandla följande frågor:

– Nya rön om folkmordet
– Vad har hänt på den politiska arenan sedan riksdagens erkännande av folkmordet?
– Vad säger politiker från olika partier om Seyfofrågan i framtiden?
– Seyfo internationellt – hur bemöts frågan i andra länder?
– Vad har de assyriska och armeniska organisationerna på sin agenda?
– Hur kan vi väcka större opinion och erkännande i fler länder?

Paneldeltagarna är:

• Hans Linde, riksdagsledamot (V),
• Göran Thingwall, fd riksdagsledamot,
• Mats Pertoft, fd riksdagsledamot (MP),
• Sabri Atman, odförande för Seyfo Center i Holland,
• Vahagn Avedian, redaktör för hemsidan armenica.org,
• Maria Karlsson, doktorand vid hist. inst. vid Lunds universitet,
• Margareta Viklund, ordf. för Svenska kommittén för assyrier (SKA),

Datum: söndagen den 10 april 2011, kl. 16.00
Plats: S:t Jakob syrisk ortodoxa katedralen i Södertälje (Hantverksvägen 4-Hovsjö ind. omr.)

Ladda ned panelaffisch

Arrangörer:
Seyfo Center, Armeniska riksförbundet, Assyriska Kulturföreningen i Bortkyrka, Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska familj & kulturföreningen, Assyriska föreningen i Södertälje och ABF   

Seyfo Center

Site Footer