Upprop till Sveriges parlamentariker!

Massmedia har under en lång följd av år, och speciellt under senare tid, rapporterat om ohyggliga och upprörande attacker mot civilbefolkningen i många av Mellanösterns länder. Än har det gällt nedbränning av kyrkor och än nermejning och massdödande av människor, som protesterat mot diktatoriska härskares odemokratiska styre av sitt land och behandling av sin befolkning.

I den massiva protest med krav om demokrati, som för närvarande pågår på många håll i framförallt Mellanöstern och som tycks växa sig allt starkare, är det angeläget att svenska politiker observerar och rapporterar om minoriteternas utsatthet, framförallt de kristna folkens situation på många håll i världen.

I bland annat Irak, som för bara tio år sedan hade en assyrisk/syriansk befolkning på cirka 2 miljoner, rapporterar många att det troligtvis bara är en tidsfråga innan den assyriska befolkningen helt har försvunnit från sitt hemland. I det som setts som lugna och stabila norra Irak har i dagarna rapporterats om nedbrännande av bl a assyriernas föreningslokal i Dahouk och attacker mot mestadels av assyrier ägda affärer. 

I Syrien är ca 44 procent av de flyktingar som finns i landet assyrier. Hur de har det idag, är det svårt att få en klar bild av. Men man kan ju ana och försöka läsa mellan raderna i de knapphändiga rapporter, som vid enstaka tillfällen kommer därifrån.

Det är positivt att Turkiet bett den kurdiska befolkningen om ursäkt för vad de utsattes för under en period. Det vore på tiden att Turkiet också erkände folkmordet och förföljelserna av den kristna minoriteten. Men istället fortsätter trakasserier mor den kristna ursprungsbefolkningen assyrierna i exempelvis en ny turkisk skolbok för gymnasiet, där assyrierna beskrivs som förrädare. Boken är utgiven av det turkiska utbildningsdepartementet. Avsikten kan inte vara annat än att så frön till hat hos turkiska skolelever gentemot assyrier och andra icke-muslimska minoriteter.

Förföljelsen av de kristna ursprungsbefolkningarna har utförts systematiskt och med målet att de skulle förintas och med alla medel fås att lämna all egendom till förföljarna i de länder, som de bott och verkat i sedan historisk tid. Oron är stor att även den koptiska befolkningen i Egypten skall utsättas för liknande behandling. Demokrati och mänskliga rättigheter måste gälla alla oavsett religionstillhörighet. Det är hög tid att agera!

Styrelsen för Svenska Kommittén för Assyrier, SKA
Margareta Viklund
Ordförande

Site Footer