Süryani çanları Turabdın

Diyarbakır Süryani Kadim Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, Kilisenin çanının önümüzdeki Cuma gününe kadar kaldırılması için 3 ki

Site Footer