Blog Posts

180th Anniversary of the Nestorian Massacre

AN INTERVIEW WITH AHMET KARDAM, THE GRANDSON OF BEDIRKHAN BEY // Sabri Atman – The Assyrians’ homeland is Mesopotamia between the Tigris and Euphrates rivers. Their history in this geography goes back thousands of years. Due to the divisions in the history of the Church, they were known by many different names. Nestorians are one of them! At the Council of Ephesus in 431 A.D., due to theological disagreements, some rejected Nestor’s views on the nature of Jesus and set

Continue Reading


Nasturi Kaliamının 180’inci Yılında

Ahmet Kardam

BEDİRHAN BEY’İN TORUNU AHMET KARDAM’LA SÖYLEŞİ // Sabri Atman – Asurların ana vatanı Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki Mezopotamya’dır. Bu coğrafyadaki tarihleri binlerce yıl öncesine dayanır. Kilise tarihindeki bölünmeler nedeniyle birçok ayrı isimle anıldılar. Nasturiler de bunlardan biridir! M.S. 431’de toplanan Efes Konsili’nde, teolojik görüş ayrılıklarının hâkim olması nedeniyle bir kesim, Nastur’un İsa’nın doğası üzerine olan görüşlerinin reddedilmesi üzerine taraftarlarına yeni bir yol çizdiler. Bu düşünceleri kabul edenler Nasturiler olarak adlandırıldılar. Kısaca Nasturilik, aynı etnik kökenden gelen halk arasında Hristiyanlığın

Continue Reading

Genocide Awareness Week at Arizona State University will be happening April 17-21, 2023. It is the largest Genocide Symposium in North America.

AACO, ASA of AZ, and SEYFO are proud to be a part of this informative and moving event. We are also pleased to present our two special guests, Sargon Donabed and Leah Fisher. We will hear from Sargon Donabed on Monday, April 17th from 1:45 PM-3:00 PM. Leah Fisher will have a musical performance and discussion on Wednesday, April 19th from 5:00 PM-7:00 PM. We look forward to seeing you all there and hope we can continue to spread genocide

Continue Reading

Garo Paylan vekilliği kendi bıraktı diyenlere!

(İzmir) Zeynep Tozduman —- Türkiye’li Ermeni Garo Paylan geçtiğimiz 2 dönem meclisin ve HDP’nin  en çalışkan, en direngen, ülkemizde ezilen ve soykırım yaşayan halkların dostu ,Suriye, Irak ve Artshak’da yaşatılan savaşın barış mücadelesinde en aktif rol alan barışsever, entellüktüel birikime sahip, Eğitimli, meclis aritmetiğine göre genç sayılan(50 yaşında), insan hakları ve demokrasi savunucusu çok  değerli  bir vekilimizdi.Yine TBBM’de geçtiğimiz dönem AKP ve MHP’nin en çok saldırdığı kişi olarak hafızalarımızda hala canlılığını korumakta olan bir vekil. Bir cesur yürek. Herkes bilsin

Continue Reading

Fransa’da tarih yazıldı!

French Senate

1915 SEYFO Soykırımı, Fransız Senatosu’nda kabul edildi! Paris (SEYFOCenter)– Bugün, 8 Şubat’ta, Fransız Senatosunda tarihi bir gün yaşandı. Tanınmış Fransız senatörleri Valérie Boyer ve Senatör Bruno Retailleau tarafından hazırlanan ‘’Asur / Keldani Soykırım Tasarısı’’ Fransız Senatosu’na sunulduktan sonra onaylandı. Bilindiği gibi 1914- 1918 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Ermeni Soykırımı ile birlikte yüzbinlerce Asuri de katledildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hristiyan Soykırımı üzerine kuruldu. Yapılan soykırım halen Türkiye Cumhuriyeti tarafından inkar edilmektedir. Bu inkar, açılan yaranın kapanmasının önündeki en büyük engeldir.

Continue Reading

Historia skapades i Frankrike!

Folkmordet SEYFO 1915 erkändes av den franska senaten! Paris (SEYFOCenter)– Idag, den 8 februari, var en historisk dag i det franska senaten. “Assyriska/kaldéiska folkmordsförslaget”, utarbetat av de välkända franska senatorerna Valérie Boyer och senator Bruno Retailleau, godkändes efter att det presenterats för den franska senaten. Som det är känt, massakrerades mellan åren 1914-1918, under det osmanska riket, hundratusentals assyrier i samband med det armeniska folkmordet. Republiken Turkiet, som fortfarande förnekar folkmordet, grundades på det kristna folkmordet. Förnekandet av Turkiet är

Continue Reading

History is rewritten in France!

The Seyfo genocide of 1915 was recognized by the French Senate! Paris (SEYFOCenter)– Today, February 8, 2023, was a historic day in the French Senate. “Assyrian/ChaldeanGenocide Bill” drafted by the well-known French Senators Valérie Boyer and Bruno Retailleau was approved after it was presented. It is a well-known fact that, between 1914 and 1918, under the Ottoman Empire’s rule, hundreds of thousands of Assyrians were massacred in the context of the Armenian genocide. The Republic of Turkey, which still denies the

Continue Reading

Site Footer