Uppskattade läsare,
 
Med detta brev vill vi informera Er om Seyfo Centers verksamheter och även ta tillfället i akt att brådskande begära ert stöd. 
 • I nästan alla städer som befolkas av Assyrier i Tyskland har vi anordnat föreläsningar om det Assyriska folkmordet.

   
 • Vi har även anordnat föreläsningar i Österrike, Holland, Belgien, Schweiz, England, Sverige, USA, Australien, Bosnien, Armenien och Grekland.

   
 • Många artiklar, och dokumentärfilmer om folkmordet på Assyrierna har publicerats på flera olika språk.

   
 • Flera konferenser som involverat parlamentariker och akademiker har anordnats på parlamentsnivå rörande det Assyriska folkmordet. Dessa konferenser har anordnats vid Sveriges Riksdag, det Brittiska Parlamentet, EU Parlamentet och det Australiensiska Parlamentet. För tillfället sker förberedelser för konferenser vid det Tyska Parlamentet och många andra parlament i andra länder.

   
 • Vi ägnar oss åt forskning och samlar in dokument samt genomför intervjuer med äldre som genomlevt folkmordet eller har fått höra om folkmordet genom överlevande vittnen. Vi har filmat dessa skildringar och vi vill förmedla deras berättelser till kommande generationer.

   
 • Vi förser även den yngre generationen Assyrier med information vilket ofta efterfrågas i samband med uppsatsskrivning.

   
 • Vi arbetar aktivt för att minnesmonument över det Assyriska Folkmordet skall resas i flera länder. I Frankrike och USA har minnesmonument rests och fler länder är i processen av att resa monument till minne av det Assyriska folkmordet.
Givetvis kan Seyfo Centers verksamheter bli fler och bättre. Detta kan dock åstadkommas om hårt arbetande frivilliga volontärer är villiga att lägga ner tid för att Seyfo Centers uppställda mål och visioner skall uppnås. Dessvärre är detta inte tillräckligt. För att vi skall kunna forstsätta vårat uppdrag och uppnå våra mål måste vi ha dedikerade volontärer, ekonomiska bidrag, samt upprätta institutioner. Vi är tacksamma till alla som tidigare finansierat och stöttat oss med arbetet att uppnå vårt stora mål, kampen är dock långt ifrån färdig.  
 
Inför nästa år och i framtiden har vi väldigt viktiga mål. För att nå dessa mål behövs ett gediget och konsekvent ekonomiskt bidrag. Vi räknar med ert stöd och tackar Er för ert fortsatta förtroende!
 
Vänligen,
 
SEYFO CENTER
 
 
Ert finansiella stöd kan sättas in på:
 
ABN AMRO BANK ENSCHEDE/NETHERLANDS
NUMBER 444 65 40 38
IBAN NL 19ABNA0444654038
BIC ABN ANL2A

Site Footer