Turkiet fortsätter att så hatfrön

Låt de komma och lära sig av oss vad civilisation och demokrati är”. Det är vad den turkiske premiärministern Recep Tayyip Erdogan har sagt om EU och västvärldens företrädare i samband med diskussionerna om demokratiseringsprocessen i Turkiet. Med detta uttalande gör Erdogan hänvisning till alla de reformer och lagändringar som har tillkommit under de senare åren i syfte att uppfylla villkoren för ett EU medlemskap. Tyvärr är det många politiker i västvärlden som låter sig luras av dessa skönmålningar då de antingen på grund av egna intressen eller av okunnighet bortser ifrån att flertalet av dessa reformer stannar på papperet. Ett välkänt exempel på försvarspolitiker för Turkiet i alla lägen är utrikesministern Carl Bildt, som närmast kan betraktas som Turkiets ”vapendragare”.

Att Turkiet nu lanserar skolböcker som utpekar assyrierna som ”förrädare” och belastar dem hela skulden för allt som hände under folkmordet 1915, borde räcka för omvärlden att reagera och agera. Enligt uppgifterna i dessa böcker ska assyrierna ha allierat sig med ryssarna under första världskriget, gjort uppror och låtit sig utnyttjas av europeiska länders maktspel. Vidare påstås det att assyrierna ska ha lämnat Turkiet efter att ha misslyckats med sina uppror. Alltså har assyrierna själva förorsakat att mer än en halv miljon assyrier mördats och sedan promenerat ut från Turkiet efter att ha misslyckats med upproret, om man ska tro de nya turkiska läroböckerna.

Dessa vulgära påståenden är inget annat än en ett tydligt exempel på förnekelsepolitiken som bedrivs av den turkiska staten. Detta är i och för sig inte förvånande med tanke på att Turkiet med den ena handen stiftar nya lagar som ska förbättra (?) situationen för minoriteterna, men med den andra handen tar strupgrepp på de mest känsliga frågorna för minoriteterna, t ex i fallet Mor Gabriel. Det som är någorlunda nytt i sammanhanget är att Turkiet som stat har nu öppet visat sitt rätta ansikte. Det är också intressant att en av författarna, Mehmet Çelik, har bott av och till i just klostret Mor Gabriel i flera år och levt på klostrets välgörenhetspengar från assyrierna runtom i världen. Mehmet Çelik är för övrigt en känd MIT-agent (MIT är den turkiska underrättelsetjänsten) som har figurerat i turkisk TV i debatter om förnekelse av folkmordet 1915.
Nu har reaktionerna kommit igång från flera håll, främst av grupper och organisationer som har sina rötter i Turkiet. Bland motståndarna till dessa böcker finns olika kristna grupper men också en del turkiska och kurdiska författare och journalister. Även den assyriske riksdagsledamoten i det turkiska parlamentet Erol Dora hör till dem som högljutt protesterar mot böckerna och kräver att de stoppas omedelbart. Det som saknas nu är att även västvärldens politiker och demokratiaktivister ansluter sig till den protesterande skaran. Situationen är ett gyllene tillfälle för Carl Bildt och hans likar att visa vad de står för. Antingen reagerar man och visar vad man står för eller fortsätter man att blunda för Turkiets dubbelmoral i fråga om mänskliga rättigheter och behandlingen av minoriteterna i landet.
Från Seyfo Center säger vi JA till tolerans mot de brister som finns i systemet och stödjer demokratiseringsprocessen i Turkiet, men vi fördömer den turkiska statens medvetna förnekelsepolitik.
Folkmordet Seyfo 1915 är en faktabelagd händelse. Turkiet har bara att erkänna fakta! 

Klicka här för att se omtalade böckernas innehål
 

Fehmi Barkarmo
Seyfo Center i Sverige

Site Footer