Turkiska soldater fäster hästsko på en man i deportationståget

Huvudtalare vid arrangemanget i år var Seyfocenters ordförande Sabri Atman från Holland. Sabri är känd för sina aktiviteter om folkmordsfrågan och han kämpar ihärdigt dag och natt och reser från land till land för att få det assyriska folkmordet erkänt av omvärlden och inte minst av Turkiet. Tack vore Seyfocenter, Sabri och andra aktivister i detta område har en del organisationer och Sverigea riksdag erkänt folkmordet på assyrier.
 
Sabri visade ett 10 minuter långt klipp från filmen Mayrig som berör folkmordet, och som visar hur feodala kurdklaner och turkiska soldater torterar assyrier och armenier på ett mycket brutalt sätt. I filmen ser man hur turkiska soldater fäster en hästsko på en man och sedan på ett barbariskt sätt massakrerar alla som var med i deportationståget. Många av de närvarande vid minnesstunden som såg på filmen kunde inte hålla tårarna borta.
 
Tre fjärdedelar av det assyriska folket utplånades under folkmordet i Turkiet. Utrensning av det assyriska folket i hemländerna har inte skett vid en enskild händelse utan vid upprepade tillfällen och fortsätter än idag. Sabri Atman påpekade att om assyrierna skall fortleva som en folkgrupp med sin kultur och historia i sina hemländer krävs det av FN och EU att ta sitt ansvar och erkänna folkmordet på assyrierna och jobba för en autonom zon för assyrierna.
 
Den 11 mars 2010 blev en dag när den assyriska lobbyn, tillsammans med aktivister för mänskliga rättigheter, slutligen lyckades i sina ansträngningar att få folkmordet på assyrier erkänt i Sveriges riksdag. Sveriges regering skulle i sin tur föra frågan vidare till FN och EU, men istället har Sveriges regering lagt frågan i hyllan och verkar inte bry sig om riksdagens beslut. Det är vi och våra politiska organisationer som ska kämpa och stöta på Sveriges regering att ta upp riksdagsbeslutet i FN och EU`s dagordning för ett erkännande även där, sade Sabri.
 
Man kan ställa sig frågan varför de assyriska organisationerna hedrar det förgångna, händelser som skett för snart hundra år sedan? Varför ska assyrierna blicka bakåt och belysa det som har varit? Det är viktigt att känna till sin historia för att kunna fokusera på framtiden. Folkmordet på assyrierna kommer aldrig att förglömmas, och inte heller förlåtas utan ett erkännande från Turkiet. Vårt förflutna är nyckeln till vår framtid. Därför bör vi sätta stor vikt vid att uppmärksamma våra historiska och kulturella högtider och minnesdagar så som martyrernas dag mm, avslutade Sabri sitt anförande.
 
Man orkar lyssna på Sabri i flera timmar utan att bli trött på hans tal. Han talar med bevis och visar dokument på hur och varför Turkiet ville utrota assyrierna från sitt ursprungsland. Minnet av våra martyrer hyllades med ett fullspäckat tvåtimmars program, och det som rörde upp mest känsla för vår historia var Sabris tal och filmen Mayrig.
 
Minnestunden avslutades med sången Dash-tat Baakuba som alla var med och sjöng. Drygt 120 personer närvarade vid martyrernas minnesstund i Jönköping.
 
Övriga som höll tal var Eliyo Dere, Kommunalråd Ilan Debasso (S), Isac Eliya från ADR (som läste de assyriska politiska partiernas tal), representant från AUA, Kasha Daniel, sång av Wilson Hormez och Birola Gavriye samt av assyriska Turabdin föreningens tjejkör och musik av William Yako. Dikter lästes av George Chanko, Shmuel Yakob, Elishwa Görgis, Khoshaba Yonan och George Arkawa.
 
Assyriska Turabdin föreningens tjejkör bestod av Raja Zeitoun (ledaren), Songul Tanriver, Sofia Gavriye, Ayla Barmano, Julia Shamoun och Birola Gavriye.
 
Moderatorer var Raja Zeitoun & Eliyo Dere.
 
Arr: Assyriska Turabdin föreningen och Assyriska Babylon föreningen i samarbete med Kultur Jönköpings Kommun & ABF.
 
Arrangemanget blev väl lyckad.
 
Simon Barmano

Site Footer