Tänd ett ljus för offren 1915

Denna dag har högtidlighålls av armenier över hela världen. På senare år har samarbetet mellan armenier, assyrier och pontus-greker fördjupats i Sverige. I år deltar alla tre folkgrupper i en gemensam minnesdag för att hedra folkmordsoffren.  
 
Den 24 april 2009 kommer Assyriska riksförbundet tillsammans med Armeniska riksförbundet och Pontiska Grekerna att tända ljus för att hedra offren för folkmordet 1915.  
 
Ljuständning startar kl 20.00 och pågår fram till midnatt på Mynttorget, vid riksdagen i Stockholm.

Seyfo Center
 

Site Footer