Statsministern Stefan Löfven har inte rätt att strö salt på våra sår

Såret som vi fick till följd av folkmordet som vi utsattes för är långt ifrån läkning. Den turkiska republiken som grundades på arvet av folkmordet fortsätter med förnekelsepolitiken med allt som står i dess makt. Och just själva förnekelsen utgör det största hindret för läkning av såret. Utöver detta lever folkmordsmentaliteten alltjämt vidare i Turkiet. Således befinner sig Turkiet mycket avlägsen från en uppgörelse med sin historia.

Svenska statsministerns hållning i frågan gör det tyvärr ännu smärtsammare för oss. Statsministern som i sin hållning är långt ifrån att förstå vår lidelse har gjort en 180 graders omvändning från löftet som han gav år 2014 om att regeringen skulle erkänna Seyfo om socialdemokraterna fick makten. Hans inställning är, om än oavsiktligt, ett stort stöd för de turkiska förnekelsekrafterna. Men det ska sägas tydligt att varken svenska statsministern Stefan Löfven eller någon annan har rätt att strö salt på vårt fortfarande öppna sår från folkmordet. Både det assyriska folket och hela det svenska samhället som är känd för sitt försvar av mänskliga rättigheter borde reagera så starkt att varken Stefan Löfven eller någon annan vågar strö salt över sådana sår.

Den turkiska ledningen har inte tagit lärdom av sin historia och inte rentvått sig från folkmordet. Turkiet styrs fortfarande av en president som hävdar att ”muslimer begår inte folkmord”. President Erdogan ser inget fel i att han besöker den sudanesiske presidenten Ömer El Beshir och bjuda honom till Turkiet, El Beshir som FN har anklagat för fölkmord och utfärdat arresteringsorder för honom. I media kan man hitta en hel del bilder av dessa båda ledare tillsammans. Frågan som inställer sig nu är följande: är Stefan Löfven medveten om att han genom sin hållning i Seyfofrågan erbjuder båda dessa presidenter, som båda är folkmordsförnekare, stort stöd?

Det är brukligt att politikerna utger en hel del löften om att genomföra saker och ting om de får makten, saker som man menar att andra partier inte förmår eller inte vill genomföra. Och detta i sig är något positivt, men det bästa är när dessa politiker också gör det de har lovat att de ska göra. Hur kan man annars lita på politiker som inte står vid sitt ord och varför ska vi rösta på dem? Otillförlitlighet i svensk politik är inte begränsad till Stefan Löfven men det måste ändå sägas att Stefan Löfvens svek i folkmordsfrågan tar priset. Som ordförande för Assyrian Research Center, Seyfo Center, som har förgreningar och verksamhet i Europa, USA och andra världsdelar, uppmanar jag därför assyrierna och det svenska samhället att starkt protestera mot statsministern Stefan Löfven och lämna svarta kransar vid det socialdemokratiska partiets avdelningar. Endast en sådan kraftig protestaktion kan även bli en lektion för de otillförlikliga politikerna i andra partierna. Att däremot låta saken passera obemärkt skulle betyda viss uppmuntran även för de andra politiker som kommer att svänga kapan efter vinden, så som Stefan Löfven gör nu. Och det måste vi undvika genom att reagera här och nu!

Sabri Atman, SEYFO Center

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer