Seyfoaktiviteter i Grekland kommer att fortsätta

Fehmi B. Du åkte till Grekland enda från USA för att delta i invigningen. Hur har resan varit och vad är
dina intryck från invigningen?
 
Sabri A. En tur och retur resa mellan Los Angeles och Aten tar 32 timmar. Under resan fick jag övernatta 12 timmar på en stol på Paris flyggplats. Lägg därtill två misslyckade operationer och en trasig knä så förstår man hur resan har varit. Men den väl lyckade uppföringen av Seyfomonumentet i Aten och gästvänligheten jag har mött bland vårt folk i Grekland har fått mig att glömma all värk.
Fehmi B. Kan du upplysa oss om historiken bakom uppförandet av Seyfomonumentet i Grekland?

Sabri A.
I egentligen började hela processen år 2007 i Bosnien. Jag deltog i en konferens som hade anordnats utav den internationella institutionen för folkmordsexperter och där stannade jag i en vecka. Under hela veckan där knöt jag kontakter med flera vetenskapsmän och sakkunniga armenier, greker och personligheter från andra folkgrupper. Dessa kontakter fortsätter än idag.
Efter denna konferensen i Sarajevo deltog jag i en första gångs konferens där med 750 deltagare i staden Komotini där jag framförde en presentation om Seyfo. Året därpå hade jag blivit inbjuden till Armenien. Ett år senare deltog jag i en konferens i Thessaloniki och senast år 2010 deltog jag i en stor konferens i Aten där jag framförde förslaget om ett Seyfomonument. Sedan dess har vi haft starka förbindelser med våra kamrater där. Seyfomonumentet uppfördes i namnet av Assyriska Riksförbundet i Grekland. Både riksförbundets och min värdefulle vän ordföranden Kyriakos Betsaras har stor del i uppförandet av monumentet. Utan deras ansträngningar skulle det inte kunna förverkligas.
Fehmi B. Har ni satt punkt för era aktiviteter i Grekland eller kommer det att fortsätta?

Sabri A.
Nej, där är vi inte färdiga ännu och det kommer vi aldrig att bli. Vår verksamhet i Grekland fortsätter på basis av en överenskommelse om  ’tre folkgrupper-tre folkmord-en strategi’. Jag är inbjuden till två olika konferenser som kommer att genomföras om några månader och dessutom vill jag dela en glad nyhet först med Hujådås läsare: Det kommer att uppföras två stora monument å tre folkgruppers vägnar. Förarbetet för dessa monument kommer att påbörjas snart och jag hoppas att vi ska kunna inviga dem någon gång april-maj 20015.

Fehmi B. Hur går med verksamheten i USA?
Sabri A. Här fortsätter jag in med min forskarutbildning om Seyfo. Samtidigt fortsätter jag mitt engagemang för Seyfo Center oavbrutet och verksamheten utvecklas för varje dag som går. T ex är det numera få östassyrier som inte känner till begreppet Seyfo. Vi märker en ökad delaktighet i våra aktiviteter. Vi har lyckats knyta viktiga och nära kontakter med både amerikanska och armeniska institutioner och vetenskapsmän. Tillsammans med editören för den armeniska veckotidningen The Armenian Weekly har vi börjat med publiceringen av en serie artiklar om det assyriska folkmordet Seyfo och det kommer att pågå i några veckor.
Under de närmaste dagarna kommer vi att ha ett viktigt möte med Harut Sassounian som är ledaren för unionen av sex olika institutioner i den armeniska diasporan i USA. Under detta möte kommer vi att föra diskussioner om de aktiviteter som vi gemensamt kan bedriva både i USA och i Armenien. Vi kommer absolut att få till stånd ett erkännande av Seyfo utav den armeniska staten.
Fehmi B. Har du något att säga till vårt folk i Sverige?

Sabri A.
Om några månader är vi framme vid 100 årsminnet av folkmordet som vårt folk har fått utstå. Vi är i behov av stöd från vårt folks alla organisationer och engagerade personligheter för att hedra minnet Seyfo offren på ett sätt som präglas av politiskt uppvaknande och målmedvetenhet. Det förväntas att vi ska agera med förnuft och lyfta fram det som förenar oss i stället för det som splittrar oss. 
Att uppföra ett monument är aldrig en lätt uppgift. T ex ligger det ett treårigt ihärdigt arbete bakom det nyligen invigda monumentet i Aten. Dessutom har det kostat 27 000 euro och att åka till invigningen enda från USA kostar ca 3 000 euro. Dessa och liknande aktiviteter pågår oavbrutet året runt. Med tanke på dessa ansträngningar, kostnader och de konkreta resultaten som Seyfo Center tillsammans med våra andra organisationer presterar måste varje individ, framför alt de ekonomiskt välställda personerna, fråga sig vad han/hon har för del och hur mycket han/hon bidrar till den här verksamheten…
Jag vädjar särskilt till våra ungdomar i Sverige: var med Seyfo Centers verksamhet och hjälp till, ni behövs! 
 

Site Footer