Hem azınlık hem azınlık nitelenemeyen bir halk: Süryaniler

1915 büyük Süryani kıyımından sonra Süryaniler, 1924 Lozan antla

Site Footer