23 NİSAN 2022 YILINDA SÜRYANİLER

Zeynep TOZDUMAN – Tarihçilere göre yaklaşık 7 bin yıllık bir halk olan Süryaniler yaşadığımız toprakların en eski halkıdır. 2000 yıl önce Hıristiyanlığı ilk kabul eden halk olan Süryaniler, günümüzde ne yazık ki Türkiye geneli 15 bin civarı bir nüfusa sahiptir. Köklü medeniyetler oluşturmuş Asur imparatorluğu bir zamanlar Mezopotamya’dan Ortadoğu’ya kadar yayılmıştır. Asuri/Süryaniler, günümüze uzanan birçok medeniyetin ve kültürün kurucularıdır. Örneğin; Hammurabi kanunlarını inşa eden halk Asurîlerdir. İsa’nın ilk konuştuğu dilin Aramice olduğunu tarih ve din derslerinde yüzeyselce anlatılan bilgilerden hemen

Continue Reading

“A View of the Assyrian Genocide from a Historical Perspective” Sabri Atman’s work

By Helen Talia, MBA, CPA When Sabri asked an Assyrian survivor to speak about seeing his mother raped and his younger brother slaughtered during the homogenize stage of Turkey’s Ottoman genocide that wiped out two-thirds of the Assyrian nation, he said, “For you, it was 100 years ago; for me, it was yesterday night’s dream.” Sabri then followed about the story of Infidel Hassan who waited his whole life to see his birth mother who repeatedly refused him audience —

Continue Reading

Joseph Jacoub’s Book: “The Assyro-Chaldeans: Memory of a Repeating Tragedy”

by Abdulmesih BarAbraham, MSc. Chairman Board of Trustees Mor Afrem Foundation “I have more memories than if I were a thousand years old.“ Charles Baudelaire (1821-1867) In his recent French book entitled “Les Assyro-Chaldéens : mémoire d’une tragédie qui se répète“ (The Assyro-Chaldeans: Memory of a Repeating Tragedy) and published in April 2021 by L‘Harmattan, Paris, Professor Joseph Yacoub describes a unique chain of tragedies of the Assyro-Chaldeans which culminated in the genocide of 1915-1918, known as „Years of the

Continue Reading

Death’s End: the General Massacre of Christians in Diyarbekir

Deep inside the forbidding black basalt city walls, the vast and age-old bazaar of Diyarbekir was burning. It burned for three days and nights, from around midnight on 19 August until 21 August 1914. The chief of police, Mehmed Memduh, a brutal thug, hindered the merchants from putting out the fire or even to save their merchandise. The new vali, Mehmed Reshid Bey, installed only the week before, refused to intervene and was generally assumed to have masterminded the arson.

Continue Reading

Meclisten 2022 Yılında Süryani Halkına da Bütçe İstiyoruz

TBMM de 2022 yılı plan ve Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu günlerde eşit yurttaşlık ilkesinden yola çıkarak Mecliste Süryani, Ermeni, Rum halkının kiliselerine, Eğitim kurumlarına, kültürüne bütçe çıkarılmadığı sürece bu bütçe sadece radikal İslami kucaklayan anti demokratik bir bütçe olacaktır. Yıllardır iktidarın payandası haline gelen Diyanet işleri başkanlığı; Eğitim, Sağlık v.b. gibi birçok bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahiptir. Türkiye geneli 70 bin kalan Süryani, Ermeni, Rum ve Yahudi nüfusunun ibadethanelerine tek bir ampul dışında bu güne değin Diyanet işleri Başkanlığından

Continue Reading

Site Footer