Preserving Assyria:

An Autonomous Assyria in the Nineveh Plains. By Maria Ghatine Introduction This paper seeks to argue for an Assyrian autonomous governorate in their ancient homeland of the Nineveh Plain, located in Iraq and part of the Kurdish Regional Government (KRG). The purpose of this is to remedy the persecution of Assyrians as an endangered minority in their ancient homelands, and for the preservation and rebuilding of their existence. Evidence of the Iraqi and Kurdish Governments ethnic-cleansing, genocides, and human rights

Continue Reading

Sırlar Nerede Saklı

Bu benim büyük büyükannem Seyran, 1915’ten önce Süryani Hristiyan’dı. Resmi kayıtlara göre 1904’te doğmuş. 7 kardeşlermiş: Seyran, İsa, Musa, Yusuf, İbrahim, Gulê ve Mence. Tûrabdîn’de orijinal adı Süryanice olan Kerkine köyünde yaşıyorlardı. Kerkine’de eskiden sadece Süryaniler yasarmış, Müslüman Kürtler sonradan gelip yerleşmişler. Seyran, 1915’teki Süryani-Ermeni soykırımı “Seyfo” sırasında 11 yaşındaydı. Kısmen ailemden duyduklarıma göre; Temmuz 1915’te babası Evdê, katliama gelen Osmanlı askerleri tarafından üzüm bağlarında vurulur. Bölgedeki aşiretlerin katliamcı ve talancı silahlı adamları, 7 yetimi öldürmek için geldiklerinde aynı köyden

Continue Reading

Intervju med Sabri Atman

Före detta ordföranden för Seyfo Center i Sverige Fehmi Barkarmo har intervjuat Sabri Atman där alla får en inblick i organisationens verksamhet sedan Corona pandemin och aktivitetsplanerna inför den närmaste tiden. FB: Först och främst kom du till Europa från Amerika efter en lång tid. Såvitt jag vet höll du nästan 30 möten och tal i olika europeiska länder under två månader. Innan du börjar dina intryck här, skulle du kort kunna sammanfatta Seyfo Centers arbete i USA? SA: Självklart.

Continue Reading

23 NİSAN 2022 YILINDA SÜRYANİLER

Zeynep TOZDUMAN – Tarihçilere göre yaklaşık 7 bin yıllık bir halk olan Süryaniler yaşadığımız toprakların en eski halkıdır. 2000 yıl önce Hıristiyanlığı ilk kabul eden halk olan Süryaniler, günümüzde ne yazık ki Türkiye geneli 15 bin civarı bir nüfusa sahiptir. Köklü medeniyetler oluşturmuş Asur imparatorluğu bir zamanlar Mezopotamya’dan Ortadoğu’ya kadar yayılmıştır. Asuri/Süryaniler, günümüze uzanan birçok medeniyetin ve kültürün kurucularıdır. Örneğin; Hammurabi kanunlarını inşa eden halk Asurîlerdir. İsa’nın ilk konuştuğu dilin Aramice olduğunu tarih ve din derslerinde yüzeyselce anlatılan bilgilerden hemen

Continue Reading

“A View of the Assyrian Genocide from a Historical Perspective” Sabri Atman’s work

By Helen Talia, MBA, CPA When Sabri asked an Assyrian survivor to speak about seeing his mother raped and his younger brother slaughtered during the homogenize stage of Turkey’s Ottoman genocide that wiped out two-thirds of the Assyrian nation, he said, “For you, it was 100 years ago; for me, it was yesterday night’s dream.” Sabri then followed about the story of Infidel Hassan who waited his whole life to see his birth mother who repeatedly refused him audience —

Continue Reading

Site Footer