Ska vi rista in vår splittring i sten?

I Södertälje verkar planerna på ett Seyfo-monument ligga i dvala, trots en sorts överenskommelse mellan parterna. Men i Botkyrka har diskussionerna kommit långt, enligt den lokala Seyfokommittén. Av ett gemensamt öppet brev till regeringen[1] att döma, verkar inblandade föreningar och kyrkor vara överens om att rada upp fyra benämningar på vårt folk med snedstreck emellan, nämligen: syrianer/araméer/assyrier/kaldéer.Men kritikerna menar att denna splittring i olika benämningar är en skam som vi på detta sätt ristar in i sten.
 
Själv är jag lite kluven i frågan. Å ena sidan ser jag samlingen av undertecknande organisationer av det öppna brevet som unikt och något av en historisk händelse i all sin anspråkslöshet. Å andra sidan håller jag med när det gäller kritikernas argument att vi cementerar vår, förhoppningsvis övergående, splittring om vi ristar in alla olika benämningar på ett och samma folk i sten.
 
Jag vill därför föreslå följande lösning för att komma runt problemet. Låt oss undvika att skriva några benämningar på svenska (eller andra västerländska språk som kan bli aktuella i andra länder). För det är däri våra åsikter går isär. På vårt eget språk accepterar vi alla en gemensam benämning. Därför tror jag att alla parter skulle kunna ställa sig bakom följande text:
ܠ

Site Footer