Mänskliga rättigheter måste även gälla assyrierna!

Det är ingen ”frihetskamp” om minoriteterna under processens gång trakasseras och utsätts för våldshandlingar. Det är vad som sker med assyrierna i Syrien. Enskilda personer hotas, trakasseras och dödas. Affärer krävs på stora summor i ekonomiskt stöd och stora företag riskerar att gå i konkurs på grund av hot och trakasserier.
 
I Irak utsätts fortfarande assyrierna för rån, hotelser, kidnappningar och mord. De beskylls för ”samarbete med fienden”. Den s.k. fienden är USA och de allierade styrkorna. Situationen har förvärrats för den assyriska minoriteten. Speciellt USA borde ta sitt ansvar när det gäller skyddet av assyrierna och borde ställa sig bakom och aktivt arbeta för inrättandet av en frizon för assyrierna i Irak.
 
Turkiet säger sig stå på de förtrycktas sida. Men den turkiska staten begränsar istället rörelsefriheten för sina minoriteter genom restriktiva lagar och konfiskering av egendomar, som tillhör assyrierna. Rättsprocessen mot klostret Mor Gabriel pågår fortfarande som en skamfläck för turkisk rättvisa. Turkiet har kommit att bli ett land där yttrandefriheten sätts på prov genom arresteringar av personer med kritiska röster.
 
I assyriernas ögon är Västvärlden en garant för deras överlevnad. Västvärlden måste agera och reagera snabbt och konsekvent för att Mellanöstern inte ska rensas på sin kristna befolkning. De svenska massmedierna har länge varit tysta om vad som sker med den assyriska minoriteten. Vart har alla människorättsaktivister tagit vägen och varför tiger kyrkorna i väst medan deras kristna bröder utrotas i sina hemländer? För att säkerställa överlevnaden av den assyriska minoriteten i dess fädernejord i Mellanöstern och Turkiet kräver vi att:
 
– USA med dess allierade utan dröjsmål inrättar en frizon för assyrierna i Irak.
 
– Den turkiska staten erkänner folkmordet Seyfo och lämnar tillbaka all konfiskerad egendom till sina rättmätiga ägare assyrierna.
 
– Den syriska oppositionen handlar respektfullt mot assyrierna och slutar  trakassera och hota enskilda assyriska personer och deras rörelser.
 
– Den syriska regimen upphör med dödandet av sina medborgare, öppnar för samarbete med världssamfundet och andra demokratiska krafter och genomför de förändringar som krävs för demokratisering i landet.
 
Uttalandet antaget vid SKAs årsmöte den 18 mars 2012

Svenska Kommittén för Assyrier (SKA) 

Site Footer