Pressmeddelande: Lansering av www.seyfocenter.com

I syfte att uppnå sitt mål anordnar Seyfo Center konferenser, seminarier och andra upplysningsaktiviteter som möjliggör spridning av information om Seyfo samtidigt som organisationen skapar ett stöd för erkännandet av folkgruppen.
För att sprida sitt budskap krävs att Seyfo Center och dess verksamhet lyfts upp och återges till allmänheten i olika former av medium. Ett av dessa medium och kanske det viktigaste av alla är Internet som har sin styrka och prägel i att informationen som publiceras där når till miljontals läsare världen över omedelbart.
Efter flera månaders arbete är www.seyfocenter.com klar att lanseras. Seyfo Center tackar Milad Shamoun, IM Storm för utvecklingen och Sargon Kurt för designen av hemsidan. För att innehållet och publikationen av hemsidans artiklar ska hålla en hög journalistisk nivå har man anlitat frilansjournalisten Dikran Ego.

Seyfo Center

Site Footer