Delstaten Arizona i USA har erkänt det assyriska folkmordet

Delstaten Arizona i USA har erkänt det assyriska folkmordet

Ja, vi gjorde det!

Idag, den 3 mars 2020 antog delstaten Arizona i USA enhälligt den assyriska folkmordsmotionen. Motionen föreslogs utav ledamöterna i representanthuset Nancy Barto (R), Jennifer Jermaine (D) och Frank Carroll (R).  Från Seyfo Center har vi sedan flera månader samarbetat outtröttligt med dessa företrädare för representanthuset. Vi har bidragit med sakkunskap och framfört begäran om erkännandet. Nu ser vi resultatet av våra ansträngningar och vi tackar dem alla för deras stöd.

Detta beslut är en gåva från oss till vårt folk i hela världen med Arizona i spetsen.

Vi tackar alla våra medarbetare och vänner som har bidragit till att vi kunde uppnå detta fantastiska beslut. Utan det breda stödet hade vi inte kunnat uppnå det här beslutet. Vi delar därför äran och glädjen av denna dag med hela vårt folk och alla vänner som har stått bakom oss i alla lägen, en del med sina underskrifter och en del med sina böner.

Mer än 20 institutioner stödde Seyfo Center och spelade en aktiv roll i kampen för det här beslutet.  Många har skickat brev till regeringstjänstemän för att visa sitt stöd för Seyfo Center. Ett varmt tack vill vi även framföra till alla de som har visat sitt stöd men inte velat att vi nämner deras namn.

Motionsförslaget omfattade även Simele massakern 1933 men det stycket togs bort ur motionstexten av en för oss okänd anledning. Vi vill dock betona att alla delar av vårt folks historia är viktiga för oss. Vi har inte glömt Massakern i Simele och kommer inte att glömma den! Så snart som det är möjligt kommer vi att börja arbeta för att även den massakern blir erkänd.

Det är första gången som vi i delstaten Arizona lyckas dokumentera vårt folks historia och nu kan vi andas och njuta av framgången. Grattis återigen vill vi säga till vårt folk!

Den turkiska republiken försöker förglömma folkmordet som den har gjort mot vårt folk. Men vi tänker inte att låta det ske!

För mer information klicka på länken nedan:

https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview?SessionID=122


SEYFO Center

The Assyrian Genocide Research Center   

https://seyfocenter.com/

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer